Τμηματα / Προγραμμα

Ανάλογα με τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών μας, στόχος είναι να αναπτύσσεται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα το ενδιαφέρον τους και να οδηγούνται στη μάθηση με παιγνιώδη και ερευνητικό τρόπο.
ΤΜΗΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βρεφονηπιακός-Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο
“Ονειροχώρα” Λαγκαδά Θεσ/νίκης

Παιδικός Σταθμός

  • Α΄ Βρεφική ηλικία (βρέφη από 2 μηνών – 20 μηνών)
  • Β΄ Βρεφική ηλικία (βρέφη από 21 μηνών – 2,5 ετών)
  • Α΄ Παιδικό τμήμα (νήπια από 2,5 ετών – 3 ετών)
  • Β΄ Παιδικό τμήμα (νήπια από 3 ετών – 3,5 ετών)
  • Γ΄ Παιδικό τμήμα (νήπια από 3,5 – 4 ετών)
Νηπιαγωγείο : Προνήπια – Νήπια
  • Τμήμα Προνηπίων (νήπια από 4 – 5 ετών)
  • Τμήμα Νηπίων (νήπια από 5-6 ετών)

Βρεφικά τμήματα
Παιδαγωγικοί Στόχοι Προγράμματος

Στα Βρεφικά τμήματα το πρόγραμμα μας προσαρμόζεται σε  κάθε παιδί ξεχωριστά κάνοντάς το να αισθάνεται ασφάλεια, οικειότητα και στοργή. Στόχος μας είναι να αισθάνεται τόσο το παιδί, όσο και ο γονέας το σχολείο μας ως προέκταση του  σπιτιού του, αυτό βοηθάει στην ομαλή μετάβαση του βρέφους  από την αγκαλιά της μανούλας  στο πρώτο του σχολείο.
Παρέχουμε την μέγιστη  ασφάλεια και υγιεινή, σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για να αναπτύσσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των παιδιών και να οδηγεί σε μάθηση με παιγνιώδη και ερευνητικό τρόπο. Δημιουργήσαμε  ένα περιβάλλον πλούσιο σε οπτικοακουστικά ερεθίσματα,με γνώμονα την παιδοκεντρική προσέγγιση με βιωματική  θεματολογία  και την άψογη συνεργασία οικογένειας – σχολείου.
Βασισμένοι στις σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής διδασκαλίας και απασχόλησης,  στοχεύουμε  στην ολόπλευρη  ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού βοηθώντας το να αναπτύξει,να ενισχύσει και να κατακτήσει:
την  κοινωνικοποίηση,την αυτονόμηση,την πρωτοβουλία,την εξερεύνηση και  τη μάθηση,την λεπτή και την αδρή κινητικότητα,την αυτοπεποίθηση του.  

Οι αίθουσες έχουν άμεση πρόσβαση στον προαύλιο χώρο.
Υπάρχει τετράδιο καθημερινής ενημέρωσης για τον γονέα.

Παιδικά/Νηπιακά τμήματα – Παιδαγωγικοί Στόχοι Προγράμματος

Ανάλογα με τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών μας, στόχος είναι να αναπτύσσεται μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα  το ενδιαφέρον τους και να οδηγούνται στη μάθηση με παιγνιώδη και ερευνητικό τρόπο κατακτώντας:

Αδρή Κινητικότητα: Εξάσκηση και ενίσχυση  των αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

Λεπτή Κινητικότητα:  Εξέλιξη των δεξιοτήτων όπως η λεπτή κινητικότητα που απαιτεί ακρίβεια κινήσεων και σωστό συντονισμό χεριού-ματιού. 

Γλωσσική ανάπτυξη:  Χρήση του λόγου για την έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή γεγονότων. Βελτίωση άρθρωσης. Κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από την ανάγνωση βιβλίων από τις παιδαγωγούς.

Κοινωνικοποίηση: Επιβράβευση νέων δυνατοτήτων και βοήθεια για την εδραίωση τους. Σεβασμός στις φυσιολογικές αδυναμίες, για την ηλικία του κάθε παιδιού. Ενίσχυση της δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των παιδιών και σεβασμός στους κανόνες που διέπουν τα ομαδικά παιχνίδια.

Γνωστική ανάπτυξη: Κατάκτηση με το σώμα απλών εννοιών χώρου. Δημιουργία ευχάριστων βιωμάτων με την ευκαιρία εορτών και επετείων και οργανωμένων θεατρικών παιχνιδιών, που θα χρησιμεύσουν σαν θετικές αναμνήσεις αργότερα.Τα ερεθίσματα που δέχεται  μέσα από μια ποικιλία  υλικών βοηθάει  το παιδί να κάνει συλλογισμούς.

Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη:Συνειδητοποίηση της θέσης του παιδιού μέσα στην  κοινωνία και την οικογένεια, κατανόηση ρόλων, σπιτιού,οικογένειας,μικρής κοινωνικής ομάδας, σχολείου.Ενίσχυση αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησησης, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του παιδιού. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως μίμηση και θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ελεύθερη “διήγηση” ιστορίας από το παιδί, χορός και ελεύθερη κίνηση με τη συνοδεία μουσικής, κ.λ.π., το παιδί να οδηγηθεί μακριά από τη στενή αναπαραγωγή προτύπων.

Η επίτευξη όλων αυτών των στόχων για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού  πραγματοποιείται μέσα από οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση την  Επικοινωνία: γλώσσες, γραπτός πολιτισμός και Μέσα, Κοινωνική και πολιτιστική ζωή, Καλλιτεχνική δημιουργικότητα, Θεατρική έκφραση, Μουσική αγωγή,Βασικές εμπειρίες στα μαθηματικά,Φυσικές επιστήμες και τεχνολογία – Εφαρμογές.

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

ΏΡΕΣ Για παιδιά ηλικίας 2,5 ετών Για παιδιά ηλικίας 3 ετών Για παιδιά ηλικίας 4 ετών
7:00-9:30 Υποδοχή των παιδιών, επιλογή από παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό Υποδοχή των παιδιών, επιλογή από παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό Υποδοχή των παιδιών, επιλογή από παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό
9:30-10:00 Πρωινό γεύμα Πρωινό γεύμα Πρωινό γεύμα
10:00-12:15

Δραστηριότητες: διαθεματικές ενότητες, παραμύθια, τραγούδια, ομαδικά παιχνίδια, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, κατασκευές, πλαστελίνη, κουκλοθέατρο, παιχνίδι ελεύθερο ή οργανωμένο στην αυλή ή στον κήπο

 

 

Δραστηριότητες: διαθεματικές ενότητες, σχέδια, δράσειςprojects, τραγούδια, παραμύθια, ποίηση, χειροτεχνίες, κατασκευές, ομαδικά παιχνίδια, μουσικοκινητική, τοπογραφικές, προμαθηματικές, προαναγνωστικές και προγραφικές έννοιες μέσω του παιχνιδιού, κουκλοθέατρο, ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι στην αυλή ή στον κήπο Δραστηριότητες: διαθεματικές ενότητες, project, παραμύθια, τραγούδια, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, ασκήσεις δημιουργικής φαντασίας, ασκήσεις γλωσσικής νοητικής ανάπτυξης, χειροτεχνίες, κατασκευές, εισαγωγή στις τέχνες, προμαθηματικές έννοιες, προγραφικές ασκήσεις, μουσικοκινητικές- ψυχοκινητικές δραστηριότητες, ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι στην αυλή ή στον κήπο.
12:15-12:30 Χαλάρωση με κλασική μουσική Χαλάρωση με κλασική μουσική Χαλάρωση με κλασική μουσική
12:30-13:15 Μεσημεριανό γεύμα Μεσημεριανό γεύμα Μεσημεριανό γεύμα
13:15-16:00 Αποχώρηση, πάζλ, ενσφηνώματα, πλαστελίνη, ελεύθερο παιχνίδι με παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό, παραμύθια, τραγούδια Αποχώρηση, πάζλ, ενσφηνώματα, πλαστελίνη, ελεύθερο παιχνίδι με παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό, παραμύθια, τραγούδια Αποχώρηση, πάζλ, ενσφηνώματα, πλαστελίνη, ελεύθερο παιχνίδι με παιχνίδια ρόλων, οικοδομικό υλικό, παραμύθια, τραγούδια